Yazar: Adminn Adminnn

Meet the aiSynth

The Future of AI-based Automated Content Aggregation and Publishing In today’s rapidly evolving digital landscape, maintaining a consistent flow of rich and engaging content is paramount. aiSynth emerges as a cutting-edge WordPress plugin designed for seamless integration of content via web scrapping. By harnessing the power of artificial intelligence, aiSynth not only aggregates content but

Read More

Cryptocurrency User Activity In Turkey 2023-Q1

Turkey holds an important place in the world with over 10 million cryptocurrency users; it is also one of the leading countries in terms of cryptocurrency adoption. The Turkish cryptocurrency ecosystem has continued to grow and develop, especially in recent years. This mini-report summarizes user activity in the Turkish cryptocurrency ecosystem. In this context, the

Read More

Veri Madenciliği Nedir?

Veri madenciliği (data mining), henüz işlenmemiş ham verilerin analiz edilmesi, keşfedilmesi ve anlamlı bilgilerin çıkarılması için kullanılan bir yöntemdir. Veri madenciliği, büyük veri setlerinden, veri tabanlarından veya veri ambarlarından değerli ve anlamlı kalıpları (örüntüler veya trendler gibi) veya modelleri keşfetmeye yönelik sistematik bir analiz sürecidir. Veri madenciliği, birçok sektörde faydalı sonuçlar veren bir uygulamadır; örneğin

Read More

Metin Madenciliği Nedir?

Metin madenciliği (text mining), metin içeriklerinden anlamlı bilgi veya veri elde etmek için kullanılan bir makine öğrenimi ve veri madenciliği tekniğidir. Metin madenciliği, yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış metin verilerinden değerli bilgi ve içgörülerin çıkarılması sürecini ifade eder. Metin madenciliği, sosyal medya, arama motorları, özellikle de e-posta ve doküman yönetim sistemleri gibi çeşitli alanlarda kullanılır. Metin

Read More